Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė
Taisyklės

Naudojimosi Lietuvos vietovardžių geoinformacine duomenų baze taisyklės

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė, kurios adresas http://lvvgdb.lki.lt, yra Lietuvių kalbos instituto kūrinys.


Autorių teisės

Visa bazėje pateikta medžiaga, įskaitant dalių išdėstymą, dizainą, tekstą, grafiką, yra Lietuvių kalbos instituto nuosavybė, saugoma tarptautinių ir Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės teisės aktų. Draudžiama ją kopijuoti, publikuoti, parduoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia teisės aktai ar šios taisyklės.

I-ojo etapo (2007–2010 m.) bazės kūrimo darbai atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis (investicinis projektas).

II-ojo etapo (2011–2013 m.) darbus finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (sutarties Nr. LIT-4-19). 

Duomenų naudojimas

 

Be Lietuvių kalbos instituto leidimo draudžiama naudoti informaciją kuriant kitus produktus – kompiliacijas, duomenų bazes, žodynus, žinynus ar katalogus. Taip pat draudžiama savo svetainėse pateikti  http://lvvgdb.lki.lt titulinio puslapio ar šioje duomenų bazėje gautų rezultatų kopijas. Rengiant mokslinius darbus pasinaudojus bazėje pateiktais duomenimis, literatūros ir šaltinių sąraše būtina nurodyti šį šaltinį ir adresą htpp://lvvgdb.lki.lt. Mokslinio darbo tekste vartotinas sutrumpinimas LVvGDB.

Nuorodos kitose svetainėse

Draudžiama susieti bazę ar jos dalį su kitais interneto šaltiniais, jei tai galėtų sudaryti įspūdį, kad susiejantis asmuo turi teisę naudotis svetainės medžiaga.

Garantijos

Lietuvių kalbos institutas neatsako už interneto ryšio sutrikimus, kurie trukdo prieigą prie svetainės.

 

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė | ©Lietuvių kalbos institutas 2022 | | Licencija: commons BY NC