Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė
Duomenų teikimas

Siekiant integruoti vietovardžių informaciją išorinėse sistemose, sukurta žiniatinklio paslauga, kuri pateikia detalią informaciją apie vietovardį JSON formatu.  Išorinėms sistemoms leidžiama kreiptis siekiant atlikti preliminarią paiešką pagal pavadinimą, tipą, vietą. Naudodamasis gautu rezultatų sąrašu, naudotojas gali kreiptis siekdamas gauti detalią vietovardžio informaciją pagal vietovardžio identifikatorių.

 

 

  • Sąrašo žiniatinklio paslauga GET metodu pasiekiama adresu: http://lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/res/vtg.ashx.

 

Užklausos parametrai:

pavad - vardo fragmento pradžia

t - tipo identifikatorius

sav - Savivaldybės ID,


Kreipimosi pavyzdys: http://lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/res/vtg.ashx?pavad=Nem&t=179&sav=11

Pateikiamas vietovardžių sąrašas JSON formatu:

[{"vvid":000,"pavad":"AAA","tipai":[{"id":000,"grupe":"AAA","tipas":"AAA"}],"sav":[{"id":00,"saviv_id":00,"pavad":"AAA"}]}]


 

  • Detalios vietovardžio informacijos žiniatinklio paslauga GET metodu  pasiekiama adresu: http://lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/res/viet.ashx. Pateikiama detali vietovardžio informacija JSON formatu. 

 

Užklausos parametras: 

vvid - vietovardžio ID.


Pavyzdys: http://lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/res/viet.ashx?v=7705

 

Sistemoje naudojamas vietovardžių tipų klasifikatorius:

Tipo ID Grupė Tipas
492 Gyvenvietės bažnytkaimis (tarpukariu)
237 Gyvenvietės dvaras
671 Gyvenvietės dvaro dalis
152 Gyvenvietės geležinkelio stotis
3 Gyvenvietės kaimas
14 Gyvenvietės kaimo dalis
601 Gyvenvietės karčema
538 Gyvenvietės kumetynas
1 Gyvenvietės miestas
2 Gyvenvietės miestelis
92 Gyvenvietės miesto dalis
125 Gyvenvietės neįt. kaimas
150 Gyvenvietės neįt. viensėdis
248 Gyvenvietės palivarkas
91 Gyvenvietės pirtis
57 Gyvenvietės sodyba
610 Gyvenvietės sodybos
249 Gyvenvietės trobelės
640 Gyvenvietės ūkiai
94 Gyvenvietės ūkis
151 Gyvenvietės viensėdis
13 Hidrografija bala
575 Hidrografija balos
44 Hidrografija brasta
639 Hidrografija du šaltiniai
577 Hidrografija dvi įlankos
598 Hidrografija ežerai
30 Hidrografija ežeras
230 Hidrografija ežero dalis
77 Hidrografija gelmė
206 Hidrografija giluma
620 Hidrografija grioviai
613 Hidrografija griovys
177 Hidrografija įlanka
226 Hidrografija ištakos
176 Hidrografija jūra
224 Hidrografija kanalas
549 Hidrografija keturios balos
95 Hidrografija krioklys
558 Hidrografija kūdra
178 Hidrografija marios
649 Hidrografija pelkė
617 Hidrografija prūdas
527 Hidrografija raistas
497 Hidrografija sąsiauris
483 Hidrografija sekluma
82 Hidrografija senvagė
84 Hidrografija sietuva
540 Hidrografija sūkurys
603 Hidrografija šaltiniai
36 Hidrografija šaltinis
207 Hidrografija šulinys
608 Hidrografija trys balos
27 Hidrografija tvenkinys
179 Hidrografija upė
612 Hidrografija upės
274 Hidrografija upės dalis
579 Hidrografija užtvanka
479 Hidrografija vaga
573 Hidrografija valksmas
476 Hidrografija versmė
112 Hidrografija vingis
563 Hidrografija žiotys
251 Infrastruktūra aikštė
647 Infrastruktūra deguto degykla
494 Infrastruktūra gatvė
495 Infrastruktūra gatvės dalis
46 Infrastruktūra kelias
271 Infrastruktūra kelio dalis
45 Infrastruktūra kryžkelė
576 Infrastruktūra lieptas
646 Infrastruktūra pieninė
643 Infrastruktūra sandėlis
225 Infrastruktūra takas
66 Infrastruktūra tiltas
39 Kultūros paveldas akmuo
148 Kultūros paveldas bažnyčia
171 Kultūros paveldas cerkvė
37 Kultūros paveldas dvaras
166 Kultūros paveldas geležinkelio stotis
174 Kultūros paveldas gimnazija
172 Kultūros paveldas gydykla
161 Kultūros paveldas istorinė dalis
169 Kultūros paveldas kalnas
648 Kultūros paveldas kalvė
529 Kultūros paveldas kapai
24 Kultūros paveldas kapinės
154 Kultūros paveldas kapinynas
83 Kultūros paveldas karčiamos vieta
99 Kultūros paveldas kryžius
98 Kultūros paveldas lentpjūvė
67 Kultūros paveldas malūnas
212 Kultūros paveldas medis
162 Kultūros paveldas miestelis
163 Kultūros paveldas paminklas
160 Kultūros paveldas parkas
164 Kultūros paveldas pastatų kompleksas
153 Kultūros paveldas piliakalnis
155 Kultūros paveldas piliakalnis su gyvenviete
655 Kultūros paveldas plytinė
493 Kultūros paveldas rūsys
656 Kultūros paveldas senkapiai
167 Kultūros paveldas senkapis
156 Kultūros paveldas senovės gyvenvietė
157 Kultūros paveldas sienos atkarpa
168 Kultūros paveldas sinagoga
158 Kultūros paveldas sodyba
477 Kultūros paveldas sodžius
90 Kultūros paveldas stebuklinga vieta
602 Kultūros paveldas trys kalvės
108 Kultūros paveldas turgus
580 Kultūros paveldas tvora
111 Kultūros paveldas ūkis
41 Kultūros paveldas viensėdis
170 Kultūros paveldas vila
480 Reljefas akmenynas
238 Reljefas akmuo
25 Reljefas aukštuma
32 Reljefas dauba
661 Reljefas daubos
26 Reljefas duburys
11 Reljefas duobė
583 Reljefas duobės
531 Reljefas dvi salos
517 Reljefas grioviai
18 Reljefas griovys
93 Reljefas įduba
560 Reljefas įlanka
609 Reljefas kalnai
12 Reljefas kalnas
539 Reljefas kalva
663 Reljefas kalvos
97 Reljefas kauburys
43 Reljefas klonis
604 Reljefas krantai
33 Reljefas krantas
233 Reljefas kranto dalis
236 Reljefas kupstynė
80 Reljefas lyguma
55 Reljefas loma
35 Reljefas pakalnė
64 Reljefas pakiluma
545 Reljefas piliakalnis
535 Reljefas pylimai
62 Reljefas pylimas
218 Reljefas pusiasalis
20 Reljefas sala
562 Reljefas sąsiauris
557 Reljefas skardis
101 Reljefas slėnis
16 Reljefas šlaitas
534 Reljefas tarpukalnė
525 Reljefas vieta
240 Reljefas žemuma
518 Žemės danga aikštė
652 Žemės danga akmuo
10 Žemės danga arimas
641 Žemės danga arimas, pieva
38 Žemės danga daržas
17 Žemės danga dirva
500 Žemės danga dirvonas
584 Žemės danga dirvos
23 Žemės danga durpynas
607 Žemės danga dvi pievos
522 Žemės danga ežia
15 Žemės danga ganykla
614 Žemės danga ganyklos
660 Žemės danga ganyklos dalis
628 Žemės danga kaimas
556 Žemės danga kelmas
537 Žemės danga kelmynas
533 Žemės danga kemsynas
227 Žemės danga kirtimas
29 Žemės danga krūmai
611 Žemės danga laukai
21 Žemės danga laukas
474 Žemės danga liūnas
507 Žemės danga medis
541 Žemės danga medžiai
19 Žemės danga miškas
250 Žemės danga miško aikštelė
104 Žemės danga miško dalis
221 Žemės danga miško linija
219 Žemės danga molynas
508 Žemės danga pabalys
68 Žemės danga pamiškė
22 Žemės danga pelkė
9 Žemės danga pieva
642 Žemės danga pieva, arimas
645 Žemės danga pieva, dirva
670 Žemės danga pieva, lankos
521 Žemės danga pievos
499 Žemės danga pievos dalis
54 Žemės danga plynė
510 Žemės danga plynia
40 Žemės danga raistas
496 Žemės danga raisto dalis
668 Žemės danga rėžiai
606 Žemės danga rėžis
542 Žemės danga sklypas
619 Žemės danga smėlis
34 Žemės danga smėlynas
209 Žemės danga sodas
242 Žemės danga šilas
653 Žemės danga tyras
239 Žemės danga trakas
616 Žemės danga vaga
618 Žemės danga veja
475 Žemės danga vieta
561 Žemės danga žemė
505 Žemės danga žvyrduobė
231 Žemės danga žvyrynas


 

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė | ©Lietuvių kalbos institutas 2021 | | Licencija: commons BY NC