Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė
Bendra informacija

LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ GEOINFORMACINĖ DUOMENŲ BAZĖ

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė, kurios adresas http://lvvgdb.lki.lt, yra LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO kūrinys.

I-ojo etapo (2007–2010 m.) darbai atliekami Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis (investicinis projektas). Šio projekto apimtis – Lietuvos miestų, miestelių, seniūnijų centrų vardų ir Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Pagėgių, Druskininkų savivaldybių bei Švenčionių r. savivaldybės teritorijų vietovardžių lingvistinės-geografinės duomenų bazės sukūrimas.

II-ojo etapo (2011–2013 m.) darbus finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (sutarties Nr. LIT-4-19). Darbo apimtis – Ignalinos r. savivaldybės, Birštono ir Rietavo savivaldybių teritorijų vietovardžių lingvistinės-geografinės duomenų bazės sukūrimas.

Šiuo metu bazė kuriama ir pildoma naujais duomenimis, todėl joje gali trūkti reikiamos informacijos, pasitaikyti klaidų ar netikslumų. Atsiprašome.   

 

Bazė kuriama:

mokslo tiriamosioms bei taikomosioms reikmėms;

praktiniams Lietuvos ūkio subjektų bei gyventojų poreikiams tenkinti;

vietovardžių, kaip dvasinės kultūros paveldo, išsaugojimo tikslais.


Geografinę dalį kuria:

doc. dr. MARGARITA JANKAUSKAITĖ, Gamtos tyrimų centro Kraštovaizdžio skyriaus vadovė (dirbo 2007–2010 m.) ;

dr. DOMANTAS BAUŽA, Gamtos tyrimų centro Kraštovaizdžio skyriaus mokslo darbuotojas (dirbo 2007–2010 m.);

dr. IEVA BAUŽIENĖ, Gamtos tyrimų centro Kraštovaizdžio skyriaus mokslo darbuotoja (dirbo 2007–2010 m.);

SIMONAS ŠABANOVAS, Gamtos tyrimų centro Kraštovaizdžio skyriaus inžinierius.

 

Kalbinę dalį kuria:

dr. LAIMUTIS BILKIS, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas (projekto vadovas);

VERONIKA ADAMONYTĖ, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja (dirbo 2008 m.);

dr. DALIA KAČINAITĖ, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja;

dr. ALMA RAGAUSKAITĖ, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja (dirbo 2008–2010 m.);

DALIA SVIDERSKIENĖ, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja;

DOVILĖ TAMULAITIENĖ, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja. 


Sistemos architektūra ir programavimas:
AUDRIUS KRYŽANAUSKAS

Konsultantas
EVALDAS OŽERAITIS 

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė | ©Lietuvių kalbos institutas 2020 | | Licencija: commons BY NC